Mijn inspiratiebronnen

Inspiratie komt van de omgeving waarin ik mij bevind. Strikt genomen kan ik overal tekenen en schilderen. Maar ik heb wel voorkeuren: mensen, stadsgezichten, schepen en natuur. Uiteindelijk gaat het erom krachtige beelden op het platte vlak neer te zetten, de kern te raken van wat ik wil laten zien. Bij landschappen en stadsgezichten is de uitdaging het creëren van een illusie van ruimte en daarin iets te laten gebeuren, of juist tot een verstilling te komen. Het buitengebied doorkruis ik graag op de fiets en met mijn boot. Ik leg mijn indrukken vast in tekeningen en schetsen. Enkele daarvan werk ik uit in olieverf. Zo is een serie polderlandschappen ontstaan. In de Galerie Landschappen vind je deze werken.  

Schepen wekken mijn verbeelding. Schepen zijn dikwijls in heldere kleuren geschilderd en sierlijk of strak van vorm. Ze suggereren beweging, ook als ze stil liggen. Dat geldt voor de oude Friese skûtsjes maar ook voor moderne containerschepen.

Mensen zijn altijd inspirerend om te tekenen en te schilderen. Het is fascinerend dat ieder individu een unieke combinatie van uiterlijke kenmerken laat zien. Maar bij een goed portret gaat het om meer dan de buitenkant. De uitdaging is om het uiterlijk te laten samenvloeien met karakter,  stemming en de omgeving tot een boeiend geheel. De opvattingen en doelen die ik als schilder heb spelen ook een rol. De weg naar het eindresultaat is steeds weer spannend en verrassend. Dat is voor mij het plezier van het portretschilderen.